Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.270.3

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-157/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 498/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-11-05
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 270 pozycja: 3353
Hasła:Czystość i porządek: regulamin utrzymania czystości i porządku,Rozstrzygnięcia Nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.164.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.K.K.0911-130/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2009r. stwierdzam nieważność uchwały Nr 339/XLVII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.164.1

  uchwała nr 339/XLVII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.1.

  uchwała nr II/10/2010 Rady Miasta Lubawa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uchanie

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

  Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, (...)

 • Odśnieżanie chodnika przy drodze krajowej

  Posesja znajduje się przy drodze krajowej. Od drogi posesję oddziela chodnik szerokości ok. 1,4m oraz pas zieleni (ziemi) ok. 1m. Z jednej stron posesji znajduje się wyjście (...)

 • Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

  Na kim ciąży obowiązek odśnieżania i posypywania piaskiem chodnika wzdłuż działki mieszkalnej? Czy właściciel działki wzdłuż której biegnie chodnik, który oddzielony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.270.3

  uchwała nr 510/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.270.3

  uchwała nr 509/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.270.3

  uchwała nr 508/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.270.3

  uchwała nr XLVI/257/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/175/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.270.3

  uchwała nr 498/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.