Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.4.60

Tytuł:

uchwała nr XLII/391/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-01-19
Organ wydający:Rada Miejska w Suwałkach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 4 pozycja: 60
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.1609

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centralnej części miasta Pionki pomiędzy ulicą Kozienicką, torami kolejowymi, ogródkami działkowymi oraz ulicą 15 Stycznia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.2554

  uchwała nr LVI/943/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli ? etap II

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.780

  uchwała nr VII/70/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia II etapu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiegow Stalowej Woli ? Etap I

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarową, Sikorskiego, Kościuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.4.59

  uchwała nr 396/LIV/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.4.58

  uchwała nr XLI/236/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Zespole Szkolno - Przedszkolnym na terenie gminy Goniądz.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.4.57

  uchwała nr XXI/169/09 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu siemiatyckiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.4.56

  rozporządzenie nr 4/2009 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych sródlądowych wodach powierzchniowych płynących

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.55

  informacja Starosty Zambrowskiego z dnia 16 listopada 2009r. Sprawozdanie z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zambrowskiego za 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.