Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

Tytuł:

zarządzenie nr 205/09 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-03-16
Organ wydający:Wójt Gminy Szypliszki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 48 pozycja: 853
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 205/09 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104 , poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170,  poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, poz. 791, Nr  140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,, Nr 227, poz. 1505, z 2009  roku Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz Uchwały Nr XXII/166/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2009 , wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2009 rok § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków ? przeniesień w ramach działu 1) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 31 215 zł - Dział 750 rozdział 75023 § 4170 4 500 zł - Dział 754 rozdział 75412 § 4210 3 600 zł - Dział 801 rozdział 80101 § 4210 5 000 zł - Dział 801 rozdział 80101 § 4240 9 036 zł - Dział 801 rozdział 80101 § 4280 90 zł - Dział 801 rozdział 80101 § 4300 1 000 zł - Dział 801 rozdział 80101 § 4430 500 zł - Dział 801 rozdział 80103 § 4240 1 500 zł - Dział 801 rozdział 80103 § 4280 216 zł - Dział 801 rozdział 80110 § 4280 300 zł - Dział 801 rozdział 80110 § 4410 797 zł - Dział 801 rozdział 80110 § 4430 2 598 zł - Dział 801 rozdział 80114 § 4010 500 zł - Dział 801 rozdział 80114 § 4110 1 000 zł - Dział 801 rozdział 80114 § 4120 200 zł - Dział 801 rozdział 80114 § 4270 243 zł - Dział 801 rozdział 80114 § 4280 70 zł - Dział 801 rozdział 80114 § 4410 65 zł 2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 215 zł

ID: MKOEB-RHOTJ-AYPND-CCZZK-LAKYV. Podpisany.

- Dział 750 rozdział 75023 § 4120 2 100 zł - Dział 750 rozdział 75023 § 4410 2 400 zł

Strona 1 / 3

- Dział 801 rozdział 80114 § 4410 65 zł 2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 215 zł - Dział 750 rozdział 75023 § 4120 2 100 zł - Dział 750 rozdział 75023 § 4410 2 400 zł - Dział 754 rozdział 75495 § 4210 3 600 zł - Dział 801 rozdział 80101 § 4010 16 700 zł - Dział 801 rozdział 80101 § 4210 3 264 zł - Dział 801 rozdział 80101 § 4280 69 zł - Dział 801 rozdział 80101 § 4370 100 zł - Dział 801 rozdział 80103 § 4010 904 zł - Dział 801 rozdział 80114 § 4300 2 078 zł § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) Plan dochodów ogółem 11 263 747 zł 2) Plan wydatków ogółem 11 806 109 zł 3) Na spłatę zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę 26 000 złotych, pochodzącą z wolnych środków. 4) Żródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 542 362 złotych jest pożyczka. § 3. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego.

Wójt Gminy mgr inż. Mariusz Grygieńć Załącznik do Zarządzenia Nr 205/09 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 8 grudnia 2009 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONYWANYCH W BUDŻECIE GMINY - Do § 1 Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących ? przeniesień w ramach działów: - 750 ? administracja publiczna ? kwota 4500 złotych - 754 ? bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 3 600 złotych - 801 ? oświata i wychowanie kwota 23 115 złotych.

ID: MKOEB-RHOTJ-AYPND-CCZZK-LAKYV. Podpisany. Strona 2 / 3

mgr inż. Mariusz Grygieńć Załącznik do Zarządzenia Nr 205/09 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 8 grudnia 2009 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN DOKONYWANYCH W BUDŻECIE GMINY - Do § 1 Po dokonaniu analizy wykonania budżetu oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących ? przeniesień w ramach działów: - 750 ? administracja publiczna ? kwota 4500 złotych - 754 ? bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 3 600 złotych - 801 ? oświata i wychowanie kwota 23 115 złotych.

ID: MKOEB-RHOTJ-AYPND-CCZZK-LAKYV. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1125

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.712.6080

  uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.216.2

  zarządzenie nr 454/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 228/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 155/09 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/09

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 59/09 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  zarządzenie nr 136/09 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  zarządzenie nr 221/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.