Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

Tytuł:

zarządzenie nr 199/09 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-03-16
Organ wydający:Wójt Gminy Kuźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 48 pozycja: 854
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 199/09 WÓJTA GMINY KUŹNICA z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 p.1-2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku) zarządzam, co następuje: § 1. W Zarządzeniu Nr 197/09 z dnia 30 listopada 2009 roku dokonać zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1: - zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 9 zł. § 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: - plan dochodów budżetowych 9.180.906 zł, - plan wydatków budżetowych 10.445.078 zł. Deficyt w kwocie 1.264.172 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Wójt Gminy Kuźnica inż. Jan Kwiatkowski Załącznik do Zarządzenia Nr 199/09 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 15 grudnia 2009 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 1

ID: EADPX-NZPMD-MJTMO-MLPLE-FSEVE. Podpisany.

Strona 1 / 2

inż. Jan Kwiatkowski Załącznik do Zarządzenia Nr 199/09 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 15 grudnia 2009 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 1

ID: EADPX-NZPMD-MJTMO-MLPLE-FSEVE. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1327

  zarządzenie nr 124/08 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1799

  uchwała nr L/1270/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1326

  zarządzenie nr 123/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1324

  zarządzenie nr 118/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1328

  zarządzenie nr 126/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 205/09 Wójta Gminy Szypliszki z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 228/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 155/09 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/09

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

  zarządzenie nr 59/09 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.84

  zarządzenie nr 136/09 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.