Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.48.85

Tytuł:

zarządzenie nr 403/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-03-16
Organ wydający:Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 48 pozycja: 855
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 403/09 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759? z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz, 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) zarządzam co następuje: §   1 .  W budżecie przyjętym uchwałą Nr XXXIII/169/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na 2009 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 9, poz. 78, Nr 54, poz. 523, Nr 61, poz. 602, Nr 67, poz. 661, Nr 77, poz. 774, Nr 156, poz. 1700, Nr 165, poz. 1763, Nr 170, poz. 1811, Nr 174, poz. 1840`, Nr 180, poz. 1923, Nr 191, poz. 2048, Nr 198, poz. 2152, Nr 199, poz. 2176, Nr 215, poz. 2421, Nr 215, poz. 2435, Nr 220, poz. 2536) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 180.650 zł: a) Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 173.650 zł, b) Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 7.000 zł, 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 255.138 zł  a) Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 o kwotę 2.230 zł, b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 8.100 zł, c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 o kwotę 1.200 zł, d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 2.633 zł, e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4750 o kwotę 700 zł, f) Dz. 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 2.440 zł, g) Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 o kwotę 2.816 zł; h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4260 o kwotę 17.504 zł, i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4370 o kwotę 460 zł, j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4440 o kwotę 467 zł, k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4700 o kwotę 600 zł,

ID: PRSKQ-VBGWB-NLSKQ-YQSIV-XYLSF. Podpisany. Strona 1 / 4

l) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 113 zł, m) Dz. 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę 647 zł, n) Dz. 852 rozdział 85203 § 3020 o kwotę 700 zł, o) Dz. 852 rozdział 85203 § 4210 o kwotę 2.957 zł,

i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4370 o kwotę 460 zł, j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4440 o kwotę 467 zł, k) Dz. 801 rozdział 80110 § 4700 o kwotę 600 zł, l) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 113 zł, m) Dz. 801 rozdział 80195 § 4440 o kwotę 647 zł, n) Dz. 852 rozdział 85203 § 3020 o kwotę 700 zł, o) Dz. 852 rozdział 85203 § 4210 o kwotę 2.957 zł, p) Dz. 852 rozdział 85203 § 4220 o kwotę 600 zł, q) Dz. 852 rozdział 85203 § 4300 o kwotę 550 zł, r) Dz. 852 rozdział 85203 § 4430 o kwotę 123 zł; s) Dz. 852 rozdział 85203 § 4740 o kwotę 400 zł, t) Dz. 852 rozdział 85203 § 4750 o kwotę 700 zł, u) Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 173.650 zł, v) Dz. 852 rozdział 85212 § 4300 o kwotę 816 zł, w) Dz. 852 rozdział 85212 § 4750 o kwotę 2.000 zł, x) Dz. 852 rozdział 85219 § 3020 o kwotę 400 zł, y) Dz. 852 rozdział 85219 § 4110 o kwotę 1.900 zł, z) Dz. 852 rozdział 85219 § 4210 o kwotę 392 zł, aa) Dz. 852 rozdział 85219 § 4300 o kwotę 2.200 zł, bb) Dz. 852 rozdział 85219 § 4740 o kwotę 800 zł, cc) Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 o kwotę 7.000 zł, dd) Dz. 853 rozdział 85395 § 4138 o kwotę 39 zł, ee) Dz. 853 rozdział 85395 § 4139 o kwotę 1 zł, ff) Dz. 900 rozdział 90015 § 4270 o kwotę 4.500 zł, gg) Dz. 900 rozdział 90095 § 4210 o kwotę 10.000 zł, hh) Dz. 900 rozdział 90095 § 4300 o kwotę 2.500 zł, ii) Dz. 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę 2.000 zł, jj) Dz. 926 rozdział 92695 § 3040 o kwotę 1.000 zł, 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.488 zł: a) Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 20.127 zł, b) Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 o kwotę 3.000 zł, c) Dz. 801 rozdział 80101 § 4280 o kwotę 900 zł, d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4350 o kwotę 400 zł, e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4430 o kwotę 300 zł, f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 108 zł,

ID: PRSKQ-VBGWB-NLSKQ-YQSIV-XYLSF. Podpisany. Strona 2 / 4

g) Dz. 801 rozdział 80110 § 3020 o kwotę 1.100 zł, h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4140 o kwotę 1.650 zł, i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4280 o kwotę 475 zł, j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 800 zł,

d) Dz. 801 rozdział 80101 § 4350 o kwotę 400 zł, e) Dz. 801 rozdział 80101 § 4430 o kwotę 300 zł, f) Dz. 801 rozdział 80101 § 4440 o kwotę 108 zł, g) Dz. 801 rozdział 80110 § 3020 o kwotę 1.100 zł, h) Dz. 801 rozdział 80110 § 4140 o kwotę 1.650 zł, i) Dz. 801 rozdział 80110 § 4280 o kwotę 475 zł, j) Dz. 801 rozdział 80110 § 4300 o kwotę 800 zł, k) Dz. 801 rozdział 80146 § 4300 o kwotę 190 zł, l) Dz. 801 rozdział 80146 § 4410 o kwotę 200 zł, m) Dz. 801 rozdział 80146 § 4700 o kwotę 400 zł, n) Dz. 801 rozdział 80148 § 4120 o kwotę 140 zł, o) Dz. 801 rozdział 80148 § 4440 o kwotę 20 zł, p) Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 o kwotę 11.100 zł, q) Dz. 852 rozdział 85203 § 4040 o kwotę 186 zł, r) Dz. 852 rozdział 85203 § 4110 o kwotę 1.655 zł, s) Dz. 852 rozdział 85203 § 4120 o kwotę 250 zł, t) Dz. 852 rozdział 85203 § 4260 o kwotę 2.800 zł, u) Dz. 852 rozdział 85203 § 4280 o kwotę 108 zł, v) Dz. 852 rozdział 85203 § 4370 o kwotę 250 zł, w) Dz. 852 rozdział 85203 § 4410 o kwotę 211 zł, x) Dz. 852 rozdział 85203 § 4440 o kwotę 397 zł, y) Dz. 852 rozdział 85203 § 4700 o kwotę 173 zł, z) Dz. 852 rozdział 85212 § 4040 o kwotę 174 zł, aa) Dz. 852 rozdział 85212 § 4170 o kwotę 49 zł, bb) Dz. 852 rozdział 85212 § 4360 o kwotę 700 zł, cc) Dz. 852 rozdział 85212 § 4370 o kwotę 300 zł, dd) Dz. 852 rozdział 85212 § 4410 o kwotę 583 zł, ee) Dz. 852 rozdział 85212 § 4700 o kwotę 1.010 zł, ff) Dz. 852 rozdział 85219 § 4260 o kwotę 500 zł, gg) Dz. 852 rozdział 85219 § 4280 o kwotę 1.800 zł, hh) Dz. 852 rozdział 85219 § 4370 o kwotę 500 zł, ii) Dz. 852 rozdział 85219 § 4410 o kwotę 1.300 zł, jj) Dz. 852 rozdział 85219 § 4700 o kwotę 1.592 zł, kk) Dz. 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 39 zł, ll) Dz. 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 1 zł,

ID: PRSKQ-VBGWB-NLSKQ-YQSIV-XYLSF. Podpisany. Strona 3 / 4

mm) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 17.000 zł, nn) Dz. 926 rozdział 92604 § 4110 o kwotę 550 zł, oo) Dz. 926 rozdział 92604 § 4120 o kwotę 50 zł, pp) Dz. 926 rozdział 92604 § 4370 o kwotę 400 zł,

jj) Dz. 852 rozdział 85219 § 4700 o kwotę 1.592 zł, kk) Dz. 853 rozdział 85395 § 4308 o kwotę 39 zł, ll) Dz. 853 rozdział 85395 § 4309 o kwotę 1 zł, mm) Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 17.000 zł, nn) Dz. 926 rozdział 92604 § 4110 o kwotę 550 zł, oo) Dz. 926 rozdział 92604 § 4120 o kwotę 50 zł, pp) Dz. 926 rozdział 92604 § 4370 o kwotę 400 zł, qq) Dz. 926 rozdział 92604 § 4410 o kwotę 400 zł, rr) Dz. 926 rozdział 92604 § 4430 o kwotę 600 zł, 4) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 59.596.229 zł, plan wydatków wynosi 70.836.639 zł, a źródło pokrycia deficytu w kwocie 11.240.410 zł stanowią: a) kredyt w kwocie 5.621.595 zł, b) wolne środki w kwocie 1.843.679 zł, c) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.775.136 zł, § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec

ID: PRSKQ-VBGWB-NLSKQ-YQSIV-XYLSF. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.191.2

  zarządzenie nr 303/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.51

  zarządzenie nr 255/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.54.52

  zarządzenie nr 262/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.180.1

  zarządzenie nr 299/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.61.60

  zarządzenie nr 268/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.