Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

Tytuł:

ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-03-17
Organ wydający:Burmistrz Moniek
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 50 pozycja: 880
Hasła:Czynsze: dane o czynszach najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu,mieszkaniowego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MONIEK z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki Na podstawie art.4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873), ogłaszam zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 r., położonych na obszarze Gminy Mońki. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

ID: NGSTR-HTEPS-JZKRE-PUVLS-YGYSF. Podpisany.

Strona 1 / 2

Burmistrz Zbigniew Karwowski  

ID: NGSTR-HTEPS-JZKRE-PUVLS-YGYSF. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.88.10

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.87

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Rajgrodu z dnia 5 marca 2010r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 roku, położonych na obszarze Gminy Rajgród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.87

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-39/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały uchwały Nr 421/LVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.87

  zarządzenie nr 3075/10 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Białegostoku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.87

  zarządzenie nr 8/10 Starosty Hajnowskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Domu Dziecka w Białowieży w 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.87

  zarządzenie nr 231/09 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.