Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.71.11

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-55/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia niewazności części uchwały Nr XXXII/195/2010 Rady Gminy Wiżajny z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określajacego tryb oraz szczegółowe zasady i warunlki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym oraz załącznika Nr 1 do Regulaminu (stanowionego załącznik do uchwały)

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-04-16
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 71 pozycja: 1105
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia,Nauczyciele: pomoc zdrowotna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/219/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wiżajny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.4.66

  uchwała nr XXX/185/09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiżajny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.57.54

  uchwała nr XIX/134/09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.8.153

  uchwała nr XXX/184/09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiżajny

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.71.11

  uchwała nr XXX/151/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Sokoły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.71.11

  uchwała nr XXII/205/10 Rady Gminy Augustów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania sportowcom sportowych nagród finansowych Gminy Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.71.11

  uchwała nr XXXII/195/2010 Rady Gminy Wiżajny z dnia 2 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.71.11

  uchwała nr XLI/228/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.71.11

  uchwała nr XLIII/202/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 marca 2010r. w sprawie w sprawie zmian w Statucie Gminy Jedwabne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.