Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.78.11

Tytuł:

uchwała nr XXIII/175/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyszki na lata 2010 ? 2015?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-04-27
Organ wydający:Rada Gminy Wyszki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 78 pozycja: 1194
Hasła:Plany,harmonogramy,programy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.489

  uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2015

 • DZ. URZ. 2011.240.2764

  uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/142/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzeszyce na lata 2009-2015

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.103.169

  uchwała nr XXXVI/284/10 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2010-2015

 • DZ. URZ. 2009.190.1612

  uchwała nr 145/XXVII/09 Rady Gminy w Oleśnicy z dnia 10 marca 2009r. Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Oleśnica na lata 2009-2015

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie

  Witam. W 2010 roku dostałem w darowiźnie mieszkanie. Czy jeśli go sprzedam to będę musiał zapłacić podatek?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.78.11

  uchwała nr XXIII/174/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich czę ści na terenie Gminy Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.78.11

  uchwała nr XXIII/173/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wyszki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.78.11

  uchwała nr XXII/204/10 Rady Gminy Augustów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.78.11

  uchwała nr 430/LVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 7 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.78.11

  uchwała nr 429/LVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 7 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.