Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.83.12

Tytuł:

uchwała nr XXXII/174/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogród na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-04-30
Organ wydający:Rada Miejska w Nowogrodzie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 83 pozycja: 1259
Hasła:Budżety

załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Nr XXXII/174/09 z dnia 11 grudnia 2009r.

Plany finansowe dochodów własnych - oświata 2010

Stan środków obrotowych na początek roku

801 80104 80148 Oświata i wychowanie Przedszkola Stołówki szkolne 720,00 720,00 120,00 600,00 720,00 720,00 120,00 600,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

801 80104 80148 Oświata i wychowanie Przedszkola Stołówki szkolne

Przychody

801 80104 80148 Oświata i wychowanie Przedszkola Stołówki szkolne

145 380,00 145 380,00 52 920,00 92 460,00

Koszty

801 80104 80148 Oświata i wychowanie Przedszkola Stołówki szkolne

145 380,00 145 380,00 52 920,00 92 460,00

Przewodniczący Rady Tadeusz Góralczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

  uchwała nr XXV/146/09 Rady Miasta Nowogród z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.1

  uchwała nr XXV/138/09 Rady Miasta Nowogród z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.197.2

  uchwała nr XXVI/149/09 Rady Miasta Nowogród z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/258/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 15 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowogród Bobrzański za 2009 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  aneks nr 1/10 do Porozumienia Nr 1/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. z dnia 21 kwietnia 2010r. zawarty pomiędzy Miastem Hajnówka reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Hajnówka ? Anatola Ochryciuka, zwanym w dalszej części aneksu ?Przejmującym? z jednej strony, a Gminą Hajnówka reprezentowanym przez Wójta Gminy Hajnówka ? Olgę Rygorowicz, zwaną w dalszej treści aneksu ?Przekazującym?z drugiej strony .

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  porozumienie nr 8/2010 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  porozumienie nr 4/2010 Rady Miasta Supraśl z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  porozumienie nr 3/2010 Burmistrza Supraśla z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  porozumienie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 8 marca 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Dobrzyniewo Duże


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.