Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.14

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-87/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 440/LVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 421/LVII/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-05-14
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 98 pozycja: 1468
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia,Nauczyciele: dodatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.270

  uchwała nr 148/XIX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.12.11

  uchwała nr XXIII/135/08 Rady Gminy Łomża z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.87

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-39/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały uchwały Nr 421/LVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.86

  uchwała nr 421/LVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 lutego 2010r. w sprawiew określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.822

  uchwała nr XX/158/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.14

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-86/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XL/203/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.14

  uchwała nr XXVII/195/10 Rady Gminy Płaska z dnia 14 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr II/11/02 Rady Gminy Płaska z dnia 19 grudnia 2002 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.14

  uchwała nr XXXI/225/10 Rady Gminy Szypliszki z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.14

  uchwała nr XXXII/262/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 3 maja 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.14

  uchwała nr XLIII/205/10 Rady Miasta Kolno z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.