Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

Tytuł:

uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-01-20
Organ wydający:Rada Gminy Radziłów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 16 pozycja: 248
Hasła:

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY RADZIŁÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. W wykazie dróg lokalnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych ustalonym w załączniku do uchwały nr IX/40/03 Rady Gminy Radziłów z dnia 12 września 2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zmienionym uchwałą nr XII/78/07 Rady Gminy Radziłów z dnia 25 października 2007, uchwałą nr XXIII/143/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 18.09.2008r. oraz uchwałą nr XXXI/192/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 15.06.2009r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, wprowadza się następujące zmiany: 1. Zalicza się drogi do kategorii dróg gminnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012r.

Przewodniczacy Rady Krzysztof Konopka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.doc zał

Id: YZMRO-NJCJD-EXUUI-PMPMS-CDKMH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2009.258.2036

  uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/208/10 z dnia 9 listopada 2010 r. Rady Gminy Jeleniewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.