Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.169.1

Tytuł:

uchwała nr 4/5/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-06-24
Organ wydający:Zarząd Związku Komunalnego Biebrza
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 169 pozycja: 1997
Hasła:

UCHWAŁA NR 4/5/11 ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2011 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr I/9/11 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2011 rok, Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmian w planie wydatków Związku Komunalnego Biebrza zgodnie z załącznikiem Nr 1: - dokonać przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków o 18.838 zł. § 2. Rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 1.509 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75702 ? 1.500zł, 900029 zł. § 3. Objaśnienia zmian planu finansowego zawarte są w załączniku Nr 2. § 4. Plan finansowy po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody 3.788.484zł: a) bieżące 1.730.370 zł, b) majątkowe 2.058.114zł; 2) wydatki 3.572.206 zł: a) bieżące 267.592zł, b) majątkowe 3.304.614zł; 3) nadwyżka budżetowa 216.278 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie 216.278zł; 4) przychody 0 zł; 5) rozchody 216.278 zł; § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: QEJJH-UJXOB-VISUY-XYLBI-PQAGS. Podpisany

Strona 1

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Tadeusz Ciszkowski

Przewodniczacy Zarządu Związku Komunalnego Biebrza Andrzej Lićwinko

Członek Zarządu Piotr Haffke

Członek Zarządu Jan Joka

Członek Zarządu Zbigniew Karwowski

Członek Zarządu Adam Kiełczewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/5/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 10 czerwca 2011 r. Zalacznik1.doc Plan Wydatków na 2011 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4/5/11 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 10 czerwca 2011 r. Zalacznik2.doc Objaśnienia zmian planu finansowego na 2011 rok

Id: QEJJH-UJXOB-VISUY-XYLBI-PQAGS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.138.1

  uchwała nr 25/18/09 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.52.49

  uchwała nr IX/29/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie finansowania Związku Komunalnego Biebrza na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.204.2

  uchwała nr 34/28/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.222.2

  uchwała nr 35/29/10 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.68.67

  uchwała nr X/33/09 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.169.1

  uchwała nr X/28/11 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.169.1

  uchwała nr 37/IX/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 12 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.169.1

  uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.169.1

  uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Korycin z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.168.1

  ogłoszenie nr 5 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.