Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

Tytuł:

uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-07-05
Organ wydający:Rada Miejska w Sokółce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 177 pozycja: 2113
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/80/11 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonych na terenie Gminy Sokółka, w wysokości 50 złotych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Id: KWSPZ-RLFXW-CWLIQ-DRHZY-AHJDM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3705

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.170

  uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/106/11 Rady Miasta Puławy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.305

  uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Założenie klubu sportowego

  Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

  uchwała nr XIII/117/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z parków i skwerów na terenie Białegostoku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

  uchwała nr XIII/116/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicom, położonym w Białymstoku w granicach osiedli Nr 9 ? Jaroszówka i Nr 10 ? Wygoda

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

  uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Białegostoku i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 50 a i 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

  uchwała nr XIII/104/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku w granicach osiedli Nr 6 ? Przydworcowe oraz Nr 16 ? Bema

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

  uchwała nr XIII/103/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku w granicach osiedli Nr 7 ? Młodych oraz Nr 8 ? Antoniuk

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.