Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.318.4

Tytuł:

informacja nr 1 Starosty Grajewskiego z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-12-30
Organ wydający:Starosta Grajewski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 318 pozycja: 4268
Hasła:Nieruchomości: informacja o operacie opisowo kartograficznym

INFORMACJA NR 1 STAROSTY GRAJEWSKIEGO z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku ? Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 193 poz. 1287), Starosta Grajewski informuje, że projekt operatu opisowo ? kartograficznego zawierający: rejestr budynków, rejestr lokali, kartotekę budynków, kartotekę lokali i mapę ewidencyjną opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w części jednostki ewidencyjnej gminy Grajewo dla 37 obrębów ewidencyjnych: Białaszewo, Boczki-Świdrowo, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Chojnówek, Cyprki, Danówek, Dybła, Elżbiecin, Flesze, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kacprowo, Konopki, Konopki- Kolonie, Koty Rybno, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Lipińskie, Łękowo, Łojki, Łosewo, Mareckie, Mierucie, Modzele, Okół, Pieniążki, Popowo, Ruda, Sienickie, Sojczynek, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin, Zaborowo wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w lokalu Starostwa Powiatowego w Grajewie (pokój Nr 30), ul. Strażacka 6B w okresie od 03.11.2011 do 24.11.2011 r. stał się z dniem 25 listopada 2011 roku operatem ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w w/w operacie ewidencji gruntów i budynków może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji zgłaszać zarzuty do tych danych. Rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów nastąpi w drodze decyzji.

Starosta Grajewski Jarosław Augustowski

Id: 51917F0C-9ADD-40C2-A9AE-9497879859ED. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1676

  informacja Starosty Przeworskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w obrębie Urzejowice gmina Przeworsk)

 • DZ. URZ. 2012.1786

  ogłoszenie nr 3 Starosty Sztumskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji, ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. 2010.410.2944

  informacja Starosty Suskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Zachełmna w jednostce ewidencyjnej Budzów

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Łukowskiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Stanin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.3859

  informacja nr 2/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

  Jakie informacje można uzyskać z KW, a jakie z ewidencji gruntów i budynków?

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.318.4

  uchwała nr 55/XII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatków

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.318.4

  uchwała nr 54/XII/11 Rady Gminy Rutki z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Rutki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.318.4

  uchwała nr XV/81/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR XIV/77/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 15 listopada 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.318.4

  uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.318.4

  uchwała nr VIII/108/2011 Rady Gminy Sztabin z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.