Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.35.49

Tytuł:

ogłoszenie nr A-0161-12/11 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2011r. w przedmiocie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-02-08
Organ wydający:Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 35 pozycja: 495
Hasła:Alkohol: biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.13.27

  ogłoszenie nr A-0161-05/10 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2010r. w przedmiocie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  ogłoszenie nr A-0161-83/09 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.17

  ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr Adm. 0151-219/11 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 października 2011r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.195.2

  ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 10 września 2009r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.35.49

  porozumienie nr SR/3/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 stycznia 2011r. określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym mieszkańcom Suwałk w poszukiwaniu pracy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.35.49

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.11.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lutego 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IV/16/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Bakałarzewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.35.49

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.9.2011.DM Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lutego 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.35.49

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.10.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 2 lutego 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IV/16/10 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 grudnia 2010 r. o regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaświły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.35.49

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK ? II.4131.2.7.2011.BG. Wojewody Podlaskiego z dnia 2 lutego 2011r. stwierdzając nieważność uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 662, 678, 679, 684/1 i 683 na odcinku przylegającym do działki 684/1, położonych na gruntach wsi Bobrowa w Gminie Zabłudów w woj. podlaskim, przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa mineralnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.