Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

Tytuł:

ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Grajewo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-02-22
Organ wydający:Burmistrz Miasta Grajewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 52 pozycja: 645
Hasła:Czynsze: dane o czynszach najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu,mieszkaniowego

OGŁOSZENIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Grajewo Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, Burmistrz Miasta Grajewo przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku, położonych na obszarze Miasta Grajewo.

Burmistrz Miasta inż Adam Kiełczewski

Załącznik do Ogłoszenia Nr 1 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lutego 2011 r. Zalacznik1.odt Załącznik - zestawienie danych dot. czynszów najmu lokali za I i II półrocze 2010 r.

Id: YLXZE-BLVHU-OOYXO-FSUCA-VTKWW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.60.59

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.74.73

  ogłoszenie Wójta Gminy Grajewo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  ogłoszenie nr 1 Wójta Gminy Radziłów z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących najmu lokali należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Radziłów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2011r. o decyzji nr WCC/364-ZTO-A/ 624/W/OLB/2011/TD oraz o decyzji PCC/376-ZTO-A/624/W/OLB/2011/TD w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  aneks nr 2 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 lutego 2011r. do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2010 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  zarządzenie nr 4/2011 Starosty Grajewskiego z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie w roku 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.