Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

Tytuł:

uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-17
Organ wydający:Rada Miejska w Jedwabnem
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 79 pozycja: 859
Hasła:Drogi,ulice: nazwy ulic

UCHWAŁA NR VI/23/11 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 19 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W miejscowości Burzyn nadaje się nazwę ulicy ?Bez nazwy? , położonej na działce o nr ewid. 258, mapa stanowi załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Załuska

Załącznik do Uchwały Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011 r. Zalacznik1.bmp Mapka

Id: XECGA-ECTWX-XANUT-IORHB-KHVDL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.94.10

  uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLVIII/235/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozogi .

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/514/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlisko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/249/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

  uchwała nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

  uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

  uchwała nr IV/25/11 Sejmik Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.78.85

  uchwała nr II/7/2011 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białałowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.78.85

  uchwała nr III/16/11 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.