Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

Tytuł:

ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Burmistrz Miasta Hajnówka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 92 pozycja: 1050
Hasła:Czynsze: dane o czynszach najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu,mieszkaniowego

OGŁOSZENIE NR 1/11 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka Zgodnie z art.4a. ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określania danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jej części, Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza zgodnie z załącznikiem zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka.

Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak

Załącznik do Ogłoszenia Nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011 r. Zalacznik1.odt Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 r.

Id: SJMDK-WGOCN-UWPJY-XYHNX-YAPPB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1019

  ogłoszenie nr 1/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.55.93

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2010r. zestawienie danych dot. czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Miejskiej Pabianice

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Korycin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  porozumienie nr 1/GJ/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.32.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.31.2011.AŁ Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  uchwała nr 19/IV/11 Rady Gminy Zambrów z dnia 16 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zambrów, dotyczącego terenów przyległych do trasy obwodnicy Zambrowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 - wieś Wiśniewo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.