Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

Tytuł:

ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasta Suwałki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Prezydent Miasta Suwałki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 92 pozycja: 1051
Hasła:Czynsze: dane o czynszach najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu,mieszkaniowego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 23 marca 2011 r. Prezydent Miasta Suwałk działając zgodnie z art. 4a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 173, poz. 1218) ogłasza wysokość stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Suwałki a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowanyw latach , po uwzględnieniu jego stanu technicznego powierzchnia lokalu standard lokalu A poniżej 40 m2 B C A 40 m2 do 60 m2 B C A powyżej 60 m2 do 80 m2 B C A powyżej 80 m2 B C 0.67 1) 2,10; 2) 3,58 1) 1,45; 2) 3,58 0,73 1) 1,52; 2) 2,44 do 1918 r. zły* 1)**? 2)? 0.67 1.64 0.67 1,45 1) 1,45; 2) 3,58 1,94 1,45 1919 - 45 dobry zły dobry 1946 - 1970 1971 - 2002 zły dobry zły dobry 1,45 1,45 po 2002 r. zly dobry

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Budynek wybudowanyw latach , po uwzględnieniu jego stanu technicznego powierzchnia lokalu standard lokalu A poniżej 40 m2 B C A 40 m2 do 60 m2 B C powyżej 60 m2 do 80 m2 A B C 0.73 0.73 2,64 2,28 2,77 1)2.12; 2)3,00 3.58 do 1918 r. zły* 1)**?2)? 0.79 0.79 1,65 1) 1,60; 2 ) 4;00 1.45 1) 1,50; 1) 2,56 1)1 ,45; 2)2,12 3,58; 1919 - 45 dobry zły dobry 4,35 1946 - 1970 zły dobry 1971 - 2002 zły dobry 1)1,45; 2)1,90 po 2002 r. zly dobry

Id: QNMFB-CCRIR-ASQXQ-UPFCI-NJGDG. Podpisany

Strona 1

A powyżej 80 m2 B C 2.28

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) * - budynek wymaga remontu 1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz

Id: QNMFB-CCRIR-ASQXQ-UPFCI-NJGDG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Grajewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Miejskiej Pabianice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Korycin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  porozumienie nr 1/GJ/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.32.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.31.2011.AŁ Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.