Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

Tytuł:

ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Lipska z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Lipsk.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-03-31
Organ wydający:Burmistrz Lipska
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 92 pozycja: 1052
Hasła:Czynsze: dane o czynszach najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu,mieszkaniowego

OGŁOSZENIE NR 1/11 BURMISTRZA LIPSKA z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Lipsk. Zgodnie z art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, Burmistrz Lipska przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku, położonych na obszarze Gminy Lipsk. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 roku położonych na obszarze Gminy Lipsk. a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Powierzchnia lokalu Standard lokalu zły poniżej 40 m2 A B C 40 m2 do 60 m2 A B C powyżej 60 m2 do 80 m2 A B C powyżej 80 m2 A B C 1)4,36 2)7,28 1)4,36 2)7,28 Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918 r. dobry 1919-45 zły dobry 1946-1970 zły dobry zły 1971-2002 dobry 6,72 po 2002 r. zły dobry

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Powierzchnia lokalu Standard lokalu zły poniżej 40 m2 A B C 40 m2 do 60 m2 A B Id: LBIGD-NLQKR-OCWRC-LBBZV-HQKDU. Podpisany 1)5,93 2)7,28 1,34 Strona 1 Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego do 1918 r. dobry 1919-45 zły dobry 1946-1970 zły dobry zły 1971-2002 dobry 6,72 1,73 po 2002 r. zły dobry

C powyżej 60 m2 do 80 m2 A B C powyżej 80 m2 A B C 5,81 1)5,89 2)7,28 1,00

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B - standard średni ( wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C - standard niski ( brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) * budynek wymaga remontu 1)** stawka czynszu najniższa: średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa: średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Burmistrz mgr Małgorzata Cieśluk

Id: LBIGD-NLQKR-OCWRC-LBBZV-HQKDU. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 r. położonych na obszarze Gminy Iłowa

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasta Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Korycin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  porozumienie nr 1/GJ/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powierzenia w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. prowadzenia zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Miasta Suwałk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.32.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego z dnia 28 marca 2011r. stwierdzające nieważność części załącznika do uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dziadkowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.