Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

Tytuł:

zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Krynek z dnia 8 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-01
Organ wydający:Burmistrz Krynek
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 93 pozycja: 1054
Hasła:Budżet sprawozdania

ZARZĄDZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA KRYNEK z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) , postanawia się, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok w formie załączników Nr 1,2,3, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 8.343.099,00 zł - Wykonanie - 8.079.924,70 zł w tym: - dochody własne - 3.719.458,48 zł w tym: (dochody majątkowe) - 695.441,86 zł - dotacje na zadania zlecone - 1.125.513,22 zł - subwencje - 3.324.953,00 zł 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 9.113.339,00 zł - Wykonanie - 8.773.948,90 zł w tym: - wydatki majątkowe - 2.330.803,38 zł - wydatki bieżące - 6.443.145,52 zł w tym: zadania zlecone gminie - 1.125.513,22 zł. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krynki w formie załącznika Nr 4. § 3. Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 oraz informacja o stanie mienia, o której mowa w § 2 przedłożone zostaną Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku oraz Radzie Miejskiej do 31 marca 2011 roku. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Bogusław Marian Panasiuk

Id: KXLSA-ARJPF-TTTFP-FLRAC-ZAOIA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Krynek z dnia 8 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Dochody za 2010 r. wg działów , rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Krynek z dnia 8 marca 2011 r. Zalacznik2.doc Wydatki za 2010 rok wg działów, rozdziałów , paragrafów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Krynek z dnia 8 marca 2011 r. Zalacznik3.doc INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Krynek z dnia 8 marca 2011 r. Zalacznik4.doc INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KRYNKI

Id: KXLSA-ARJPF-TTTFP-FLRAC-ZAOIA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 211/10 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1693

  zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3753

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2010 rok , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 169/1154/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

  uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Lipska z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Lipsk.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasta Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie Wójta Gminy Korycin z dnia 22 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Korycin

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.