Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

Tytuł:

zarządzenie nr 13/11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-01
Organ wydający:Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 93 pozycja: 1055
Hasła:Budżet sprawozdania

ZARZĄDZENIE NR 13/11 WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.  1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Przyjąć: § 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, wg którego:  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14.129.910,00 zł., - wykonanie 11.572.106,09 zł., w tym : - dochody bieżące plan 10.885.616,00 zł., wykonanie 11.176.359,09 zł., - dochody majątkowe plan 3.244.294,00 zł., wykonanie 395.747,00 zł., - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20.121.910,00 zł., - wykonanie 15.152.119,70 zł., w tym : - wydatki bieżące plan 9.253.491,00 zł., wykonanie 8.597.630,69 zł., - wydatki majątkowe plan 10.868.419,00 zł., wykonanie 6.554.489,01 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1; § 2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wysokie Mazowieckie na dzień 31 grudnia 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2; § 3. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przekazać niezwłocznie od daty wydania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2011 roku ? Radzie Gminy. § 4. Sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 przekazać niezwłocznie od daty wydania zarządzenia, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2011 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Wójt Gminy Wysokie  Mazowieckie Krzysztof Krajewski   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/11 Wójta Gminy Wysokie  Strona 1 / 3 Mazowieckie z dnia 23 marca 2011 r. Zalacznik1.doc

ID: QHLMV-RUUWA-OLFPV-OQDUX-LLKXA. Podpisany.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/11 Wójta Gminy Wysokie  Mazowieckie z dnia 23 marca 2011 r. Zalacznik1.doc załacznik do uchwalyNr 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/11 Wójta Gminy Wysokie  Mazowieckie z dnia 23 marca 2011 r. Zalacznik2.doc Zalacznik do sprawozdaniaNr 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 13/11 Wójta Gminy Wysokie  Mazowieckie z dnia 23 marca 2011 r. Zalacznik3.doc Zalacznik do sprawozdaniaNr 2 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 13/11 Wójta Gminy Wysokie  Mazowieckie z dnia 23 marca 2011 r. Zalacznik4.doc Zalacznik do sprawozdaniaNr 3 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 13/11 Wójta Gminy Wysokie  Mazowieckie z dnia 23 marca 2011 r. Zalacznik5.doc Zalacznik do uchwalyNr2

ID: QHLMV-RUUWA-OLFPV-OQDUX-LLKXA. Podpisany. Strona 2 / 3

Zalacznik do uchwalyNr2

ID: QHLMV-RUUWA-OLFPV-OQDUX-LLKXA. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.2499

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.149.1

  zarządzenie nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

  Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Opłata prolongacyjna a Rb-27S

  Podatnik prosząc o rozłożenie na raty podatku (od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, itp.) otrzymuje decyzję o zgodzie na spłatę w ratach należności, (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

  zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Krynek z dnia 8 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

  uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Lipska z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Lipsk.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Miasta Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.