Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.94.10

Tytuł:

uchwała nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Rada Miejska w Jedwabnem
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 94 pozycja: 1057
Hasła:Drogi,ulice: nazwy ulic

UCHWAŁA NR VII/29/11 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 19 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W miejscowości Burzyn nadaje się nazwę ulicy ?Biebrzańska?, położonej na działce o nr ewid. 258, mapa stanowi załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego. § 3. Traci moc uchwała Nr VI/23/11 z dnia 19 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Załuska

Załącznik do Uchwały Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 marca 2011 r. Zalacznik1.bmp zał. do uchwały Nr VII2911 RMwJedwabnem z dnia 19.03.2011r.

Id: EHVCY-UUDQO-CVASY-VDTRK-XXWNZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.85

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Burzyn

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.18

  uchwała nr XLVIII/235/10 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rozogi .

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.251.389

  uchwała nr XLVII/514/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/157/09 Rady Gminy Siedlisko z dnia 9 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlisko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/249/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

  zarządzenie nr 16/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

  zarządzenie nr 13/11 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

  zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Krynek z dnia 8 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.93.10

  uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Lipska z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Lipsk.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.