Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

Tytuł:

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okregu wyborczym nr 3

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2011-04-08
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 97 pozycja: 1129
Hasła:Wybory: podanie do publicznej wiadomości zmian w składzie rad

OBWIESZCZENIE NR .................... KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okregu wyborczym nr 3 Na podstawie art. 182 ust.1 i 2 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) , Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości, że na skutek wygaśnięcia mandatu radnego nastąpiła zmiana w składzie Rady Powiatu Białostockiego. 1. Rada Powiatu Białostockiego uchwałą Nr IV/38/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym nr 3 radnego Pan Wiesława Dąbrowskiego z listy wyborczej nr 4 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP w związku z art. 190 ust.1 pkt 2 ustawy . 2. Rada Powiatu Białostockiego uchwałą Nr V/44/2011 z dnia 28 marca 2011 r. stwierdziła, że radnym w okręgu wyborczym nr 3 został Pan Maciej Rafał Bojanowski kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. 3. Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz rozplakatowaniu na terenie okręgu wyborczego nr 3 oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Komisarz Wyborczy w Białymstoku Bogdan Łaszkiewicz

Id: KNNPL-RPCOY-LDWCA-VVMXK-JKDAY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.39.54

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Białostockiego w okręgu wyborczym nr 5

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Mońkach w okregu wyborczym nr 4

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.284.3

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Łapach w okregu wyborczym nr 2

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.181.2

  obwieszczenie KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.20

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Siemiatyckiego w okręgu wyborczym nr 2

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 29 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dziadkowice przeprowadzonych w dniu 27 marca 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.33.2011.DM Wojewody Podlaskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krynki (części gminy Krynki w granicach strefy nr III okreslonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynki)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr 6.29.2011 Rady Gminy Czyże z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.97.11

  uchwała nr 25/VI/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.