Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1002

Tytuł:

protokół Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 25 marca 2012r. w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Białymstoku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1002
Hasła:Referendum

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

?

Białystok, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1002

w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego ?2? Poz. 1002 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1682

  protokół Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 czerwca 2012r. protokół ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Płaska przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 3 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.553

  postanowienie nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 2 lutego 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.117.1

  uchwała nr XIV/87/09 Rady Gminy Milejczyce z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XII/70/08 Rady Gminy Milejczyce z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejczyce

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.220.2

  zarządzenie nr 80/09 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Umocowanie zastępcy wójta

  Wójt gm. Klembów został powołany zarządzeniem wójta nr 22/07 z 28.09.07 na czas nieokreślony.Zgonie z moją wiedzą : Zastępca wójta powoływany jest i zatrudniany (...)

 • Odwołanie ławnika sądu rejonowego

  Czy Rada Gminy uchwałą radnych może odwołać ławników sądu rejonowego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1001

  uchwała nr XIII/54/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mały Płock

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1000

  porozumienie nr 5/2012 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2012r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Czarna Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.999

  ogłoszenie nr 1/12 Burmistrza Lipska z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Lipsk

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.998

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 16 marca 2012r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Czarna Białostocka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.997

  aneks nr 3 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 6 marca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 28 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej Bibliotece Gminnej w Szumowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.