Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1581

Tytuł:

uchwała nr XIII/91/12 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 10 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-05-23
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Piekuty
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1581
Hasła:Upoważnienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) uchwala się, co następuje. § 1. Z dniem 1 lipca 2012 r. upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Radziszewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/144 /10 Rady Gminy Borzechów z dnia 19 maja 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/214/10 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.266.441

  uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXX/215/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 maja 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1580

  uchwała nr 91/1207/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ?Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1579

  uchwała nr 54/203/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1578

  uchwała nr XI/99/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Brańsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1577

  uchwała nr XV/63/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1576

  uchwała nr XIII/112/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Augustów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.