Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1911

Tytuł:

uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-06-28
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1911
Hasła:Drogi,ulice: nazwy ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

13:22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ?ulica Miodowa? drodze wewnętrznej łączącej ulicę Polną z ulicą Sadową o numerze geodezyjnym 5823 położonej w Mielniku, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1911

Załącznik do uchwały Nr XV/94/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.55.92

  uchwała nr XXX/137/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/306/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/348/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Krośnie Odrzańskim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/135 /11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Osiecznicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.137.4139

  uchwała nr XLII/315/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1910

  uchwała nr XVI/149/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ignatki Osiedle (obszar planistyczny Ignatki Osiedle - Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji)

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1909

  uchwała nr XXIX/306/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Białegostoku na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Białegostoku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1908

  uchwała nr XIII/131/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1907

  uchwała nr XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 12 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1906

  uchwała nr XVIII/107/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 12 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.