Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1941

Tytuł:

obwieszczenie nr 1/2012 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-03
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Łomży
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1941
Hasła:Wybory: wyniki wyborów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

14:02

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r. Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Łomży podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rutki przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r. CZĘŚĆ I Dane ogólne 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym. 2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety wyborcze. 3. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach głosowania. 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 321. 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 132. 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 132, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 41,12 %. 7. Wybrano 1 radnego. CZĘŚĆ II Wyniki wyborów Rozdział 1 Okręg wyborczy nr 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. Liczba wybieranych radnych wyniosła Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła czyli frekwencja wyborcza wyniosła 1.

321. 132. 132, 41,12 %.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102 poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149 poz. 889.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 1941

7. 8. 9.

Liczba głosów nieważnych wyniosła co stanowi 0,00 % ogólnej liczby głosów. Liczba głosów ważnych wyniosła co stanowi 100,00 % ogólnej liczby głosów. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów: 1) lista nr 1 KW STOWARZYSZENIE KOS 1984 KWW NASZA WIEŚ

0, 132,

55 55 77 77

a) JAROSZEWSKI Karol 2) lista nr 2

a) GNIAZDOWSKI Krzysztof 10. Radnym został wybrany: 1) z listy nr 2 KWW NASZA WIEŚ: a) GNIAZDOWSKI Krzysztof; 11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy Eugeniusz Dąbrowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3695

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 28 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pakosław przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4623

  obwieszczenie nr 3/2012 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 4 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec  przeprowadzonych w dniu 3 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4762

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 4 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie  przeprowadzonych w dniu 3 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5024

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jakubów  przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4987

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jednorożec przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1940

  uchwała nr XXI/134/12 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1939

  uchwała nr XVI/111/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 8 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1938

  uchwała nr XV/92/2012 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1937

  uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Korycin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1936

  uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Korycin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.