Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

Tytuł:

zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-07-31
Organ wydający:Wójt Gminy Klukowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2222
Hasła:Budżet zmiany

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 2222

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 WÓJTA GMINY KLUKOWO z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146. Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 201 poz. 1183, Dz. U. Nr 234 poz. 1386, Dz. U. Nr 291 poz. 1707, Dz. U. Nr 240 poz. 1429, Dz. U. Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmiany w Zarządzeniu Nr 9/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok: 1) Skreśla się § 5 w/w zarządzenia. § 2. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę na najbliższej Sesji. § 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Klukowo Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

11:30:01
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2393

  uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 17 sierpnia 2012r. W sprawie : zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2221

  uchwała nr XIII/73/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2220

  decyzja nr OLB?4210-23(6)/2012/1251/XIII/MSZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Białystok Spółka Akcyjna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2219

  zarządzenie nr 134/12 Burmistrza Rajgrodu z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2218

  zarządzenie nr 263/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2217

  uchwała nr XX/122/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 21 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.