Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2382

Tytuł:

zarządzenie nr 136/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie  wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchowoli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-23
Organ wydający:Wojewoda Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2382
Hasła:Wybory: terminy przeprowadzenia wyborów uzupełniających

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 sierpnia 2012 r. Poz. 2382

ZARZĄDZENIE NR 136/2012 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchowoli Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) w związku z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172), po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Suwałkach zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suchowoli w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 3. § 2. W okręgu wybiera się jednego radnego. § 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 28 października 2012 roku. § 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wojewoda Podlaski Maciej Żywno

09:13:36

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2382

Załącznik do zarządzenia Nr 136/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r.

Termin wykonania czynności wyborczej do 29 sierpnia 2012 r.

Treść czynności podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchowoli w okręgu wyborczym Nr 3, podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej, zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchowoli powołanie przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchowoli, zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchowoli list kandydatów na radnego, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Suchowoli o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list, powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Suchowoli obwodowej komisji wyborczej, sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Suchowoli składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania zakończenie kampanii wyborczej przekazanie wyborców, głosowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu

do 8 września 2012 r.

do 10 września 2012 r. do 13 września 2012 r. do 28 września 2012 r. do godz. 2400 do 5 października 2012 r. do 7 października 2012 r.

do 13 października 2012 r.

do 14 października 2012 r. do 18 października 2012 r. 26 października 2012 r. o godz. 2400 27 października 2012 r. 28 października 2012 r. 800 - 2200
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.169.1

  zarządzenie nr 92/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  zarządzenie nr 84/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szepietowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  zarządzenie nr 85/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  zarządzenie nr 69/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady MIejskiej w Lipsku

porady prawne online

Porady prawne

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

  W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. (...)

 • Zadania przewodniczącego Rady Gminy

  Jakie zadania ma przewodniczący Rady Gminy, czy uchwały podejmowane z jego głosem są ważne, jeśli został wybrany w sposób sprzeczny z prawem ( mianowicie głosował (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

 • Wynagrodzenia dla członków Zarządu przekształconej spółki

  X sp. z o. o. przekształciła się w X S.A.. W dniu 8.06.2012r. nowo przekształcona spółka została wpisana do KRS. Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej X S.A. odbędzie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2381

  uchwała nr 127/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2380

  uchwała nr XVII/84/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2379

  zarządzenie nr 233/12 Wójta Gminy Grajewo z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2378

  zarządzenie nr 83/12 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2377

  uchwała nr XIX/90/2012 Rady Gminy Sejny z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sejny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.