Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2384

Tytuł:

uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Wizna z dnia 8 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Rada Gminy Wizna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2384
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 2384

UCHWAŁA NR XVIII/92/12 RADY GMINY WIZNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie Na podstawie art. 58 ust. 6 w związku z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XVI/85/12 Rady Gminy Wizna z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie wprowadza się następującą zmianę: § 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół używają pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Danuta Trepanowska

08:34:49
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.33

  uchwała nr XXI/109/09 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXI/111/08 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XXI/110/08 Rady Gminy Wizna z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wizna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Nr XI/42/2011 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.142.234

  uchwała nr 275/XXXVIII/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2383

  uchwała nr 113/XVI/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2382

  zarządzenie nr 136/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie  wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchowoli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2381

  uchwała nr 127/XXII/12 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2380

  uchwała nr XVII/84/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2379

  zarządzenie nr 233/12 Wójta Gminy Grajewo z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.