Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2389

Tytuł:

uchwała nr XVIII/112/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Powiatu w Suwałkach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2389
Hasła:Jednostki pływające

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 2389

UCHWAŁA NR XVIII/112/12 RADY POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego w 2012 roku Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) Rada Powiatu w Suwałkach uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego z obszarów wodnych Powiatu Suwalskiego: 1) rower wodny lub skuter wodny: a) za usunięcie - 50 zł, b) za każdą dobę jego przechowywania - 15 zł. 2) poduszkowiec: a) za usunięcie - 100 zł, b) za każdą dobę jego przechowywania - 30 zł. 3) statek o długości kadłuba do 10 m: a) za usunięcie - 120 zł, b) za każdą dobę jego przechowywania - 50 zł. 4) statek o długości kadłuba do 20 m: a) za usunięcie - 150 zł, b) za każdą dobę jego przechowywania - 100 zł. 5) statek o długości kadłuba powyżej 20 m: a) za usunięcie - 200 zł, b) za każdą dobę jego przechowywania - 150 zł.

10:34:44

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2389

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Sławomir Małachowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.20

  uchwała nr OR.0710.6.2011 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/144/2012 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XVIII.184.2012 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3324

  uchwała nr XIX/104/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie:ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.14

  uchwała nr XVII/119/12 Rady Powiatu Piskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w roku 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2388

  uchwała nr XVII/172/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Olmonty - obszar planistyczny Olmonty Izabelin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2387

  uchwała nr XVIII/113/12 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2386

  uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchowola

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2385

  uchwała nr XII/85/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2384

  uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Wizna z dnia 8 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Wiźnie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.