Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2403

Tytuł:

uchwała nr XVI/105/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie  podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Mielnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2403
Hasła:Wybory: obwody głosowania,okręgi wyborcze,liczby radnych

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2403

UCHWAŁA NR XVI/105/12 RADY GMINY MIELNIK z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2; § 3, § 12; § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281), na wniosek Wójta Gminy Mielnik uchwala się co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białymstoku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. § 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy. § 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku. się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu

11:05:23

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Mielnik oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Mielnik przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie których uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na obwody głosowania. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2403

Załącznik do uchwały Nr XVI/105/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012 r.

PODZIAŁ GMINY MIELNIK NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu 1.

Granice obwodu Miejscowości: Adamowo, Adamowo-Zastawa, Poręby, Mętna, Tokary, Koterka, Wilanowo. Miejscowości: Mielnik, Grabowiec, Niemirów, Sutno, Wajków, Osłowo Miejscowości: Moszczona Królewska, Końskie Góry, Maćkowicze, Stankowicze, Kudelicze, Olchowicze, Radziwiłłówka, Homoty, Pawłowicze, Oksiutycze.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej Siedziba Wiejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie tel. 85 6577322 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielniku tel. 85 6577008 Świetlica Wiejska w Moszczonie Królewskiej tel. 85 6550297

2

3.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5643

  uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5426

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2663

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5888

  uchwała nr XXVII.273.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6027

  uchwała nr 147/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Lubowidz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2402

  uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2401

  uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2400

  uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2399

  uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2398

  uchwała nr XV/123/12 Rady Gminy Czeremcha z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.