Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2409

Tytuł:

uchwała nr XXI/98/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy na sołectwa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2012-09-04
Organ wydający:Rada Gminy Narew
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2409
Hasła:Jednostki organizacyjne: utworzenie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 września 2012 r. Poz. 2409

UCHWAŁA NR XXI/98/12 RADY GMINY NAREW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1417, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz § 6 Statutu Gminy Narew stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Narew z dnia 19 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 76, poz. 1552; z 2004 r. Nr 156, poz. 2080; z 2007 r. Nr 21, poz. 204) uchwala się, co następuje: § 1. Tworzy się jednostki pomocnicze Gminy Narew zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr V/25/90 Rady Gminy Narew z dnia 29 grudnia 1990 r. w sprawie podziału gminy na sołectwa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz

09:28:55

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?2?

Poz. 2409

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/98/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012 r. WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NAREW

JEDNOSTKI POMOCNICZE (OSIEDLA, SOŁECTWA) L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Ancuty Białki Doratynka Chrabostówka Gorodzisko Gradoczno Gorędy Gorodczyno Janowo Istok Iwanki Koweła Kotłówka Kutowa Krzywiec Koźliki Lachy Łopuchówka Łosinka Nowiny Makówka Ogrodniki Odrynki Przybudki Puchły Radźki Rybaki Saki Soce Trześcianka Tyniewicze Duże Tyniewicze Małe Waniewo Waśki Nazwa Ancuty Białki Doratynka, Nowosiółki, Skaryszewo Chrabostówka Gorodzisko Gradoczno Bruszkowszczyzna, Gorędy Gorodczyno Janowo, Kaczały Istok Iwanki, Rohozy Koweła Kotłówka Kutowa Krzywiec Koźliki Lachy Łopuchówka, Zabłocie Łosinka Nowiny, Usnarszczyzna Makówka Cisy, Ogrodniki Odrynki Podborowisko,Przybudki Puchły Radźki Cimochy, Gramotne, Hajdukowszczyzna, Rybaki Saki Soce Trześcianka Tyniewicze Duże Tyniewicze Małe Paszkowszczyzna, Waniewo Waśki ul. Białowieska ul. Bukowa ul. Dębowa 35. Narew ? Osiedle ul. Gajowa ul. Jaśminowa ul. J. Kochanowskiego ul. M. Konopnickiej Miejscowość (ulica) wchodząca w skład jednostki pomocniczej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

?3?

Poz. 2409

JEDNOSTKI POMOCNICZE (OSIEDLA, SOŁECTWA) L.p. Nazwa ul. Konwaliowa ul. A. Mickiewicza 101A, 101B, 101C, 101D, 101E ul. A. Mickiewicza 103/1, 103/2, 103/3, 103/4 ul. M. Reja ul. J. Słowackiego ul. Świerkowa ul. W. Żeromskiego ul. Bielska ul. Cicha ul. H. Dąbrowskiego 36. Narew ? Piaski ul. Kościelna ul. Kowalska ul. Młynowa ul. Piaski ul. Podrzeczna ul. Gnilica ul. Klonowa ul. Leśna ul. Łąkowa ul. A. Mickiewicza ul. Ogrodowa 37. Narew ? Gnilica ul. Palmowa ul. 1 Maja ul. Polna ul. J. Poniatowskiego ul. Sosnowa ul. Stodolna ul. Topolowa Miejscowość (ulica) wchodząca w skład jednostki pomocniczej
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2721

  uchwała nr 28.VII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie podziału sołectwa Parcele Łomskie i utworzenia sołectwa Cegielnia Lewicka.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.62

  uchwała nr V/48/11 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Skop i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Starosiedle na sołectwo Starosiedle i Sieńsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6290

  uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie podziału sołectwa Podbielko na dwa odrębne sołectwa: Podbielko i Gawki oraz wprowadzenia zmian w Statucie sołectwa Podbielko.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Pęcław z dnia 27 maja 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Kotowice oraz utworzenia Sołectwa Kotowice i Sołectwa Leszkowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2408

  uchwała nr XXI/97/12 Rady Gminy Narew z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie połączenia sołectw Cimochy i Rybaki i utworzenia sołectwa Rybaki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2407

  uchwała nr XXII/181/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2406

  uchwała nr XXII/180/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2405

  uchwała nr XIX/111/12 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy nowe inwestycje

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2404

  uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.