Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.175

Tytuł:

uchwała nr XLVI/676/10 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 29.06.2000r.w sprawie: podziału Gminy Knurów na obwody do głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Rada Miasta Knurów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 106 pozycja: 1751
Hasła:WYBORY,REFERENDUM,KONSULTACJE

UCHWAŁA NR XLVI/676/10 RADY MIASTA KNURÓW z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 29.06.2000r. w sprawie: podziału Gminy Knurów na obwody do głosowania. Na podstawie art. 30 ust. 1, 2, 2a, 3 i art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Knurów uchwala co następuje: § 1. Wprowadzić w Załaczniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 29.06.2000r. w sprawie: podziału Gminy Knurów na obwody do głosowania następujące zmiany: 1) w obwodzie nr 4, w kolumnie ?Granice obwodu głosowania?, wykreśla się nazwy ulic: - ?Hallerczyków, - Komandosów, - Kosynierów", § 2. Zmiany opisu obwodu głosowania nr 4 dotyczące przedmiotowych ulic nie powodują  zmiany jego granic. § 3. Uwzględniając zmiany, o których mowa w § 1 uchwały przyjmuje się jednolity tekst załącznika do uchwały Nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 29.06.2000r. w sprawie: podziału Gminy Knurów na obwody do głosowania, określający numery i granice obwodów głosowania, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana będzie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Kazimierz Kachel  

ID: RXRSG-GRQSV-UBYOJ-JJTFN-XICZW. Podpisany.

Strona 1 / 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/676/10

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/676/10 Rady Miasta Knurów z dnia 21.04.2010r. Tekst jednolity załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 29.06.2000r.

Wykaz obwodów głosowania w Knurowie

Nr obwodu głosowania 1 Marynarzy Piłsudczyków Witosa 26 Stycznia 2 Aleja Lipowa Dywizji Kościuszkowskiej Generała Władysława Sikorskiego Generała Jerzego Ziętka Saperów Legionów Wiosenna Letnia Deszczowa Jesienna Zimowa Przedwiośnia 3 Lotników Ułanów 4 Szarych Szergów Szpitalna nr 24-32 parzyste Szpitalna 29 5 Armii Krajowej Jedności Narodowej 6 7 Kapelanów Wojskowych Kosmonautów Władysława Jagiełły

ID: RXRSG-GRQSV-UBYOJ-JJTFN-XICZW. Podpisany.

Granice obwodu głosowania

8

Jana III Sobieskiego Stefana Batorego Władysława Łokietka

Strona 2 / 5

9

Kazimierza Wielkiego

Władysława Jagiełły 8 Jana III Sobieskiego Stefana Batorego Władysława Łokietka 9 10 11 Kazimierza Wielkiego Mieszka I Bolesława Chrobrego Fryderyka Chopina Jarosława Dąbrowskiego Ignacego Krasickiego Józefa Lompy Ignacego Paderewskiego Aleksandra Puszkina Władysława Reymonta Juliusza Słowackiego Pawła Stalmacha Targowa Wita Stwosza Szpitalna od nr 1 do 22 Karola Szymanowskiego Henryka Wieniawskiego 12 Cicha Floriana Grunwaldzka Jana Kochanowskiego Jana Matejki Niepodległości Dr Floriana Ogana Polna Walentego Rakoniewskiego Sokoła Ustronie Leśne Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 21 do 131 Wzgórze 13 Władysława Broniewskiego Jana Dymka Jęczmienna Kardynała Augusta Hlonda Klasztorna Ks.Józefa Jagły Kopalniana 1-go Maja Plebiscytowa Plac Powstańców Śląskich

ID: RXRSG-GRQSV-UBYOJ-JJTFN-XICZW. Podpisany. Strona 3 / 5

Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 1 do 18 Wolności

14

Aleja Spacerowa

1-go Maja Plebiscytowa Plac Powstańców Śląskich Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 1 do 18 Wolności 14 Aleja Spacerowa Dworcowa od nr 1 do 21 Pocztowa Spółdzielcza 15 Jana Brzechwy Józefa Janty Mieczysława Karłowicza Zofii Kossak-Szczuckiej Ks.Alojzego Koziełka Jana Kwitka Łubinowa Adama Mickiewicza Stanisława Moniuszki Ogrodowa Antoniego Słoniny Henryka Sienkiewicza Chmielna Wrzosowa Jaśminowa Akacjowa 16 Astrów Beksza Konstantego Damrota Dębowa Dworcowa od nr 23 do 110 Mikołaja Kopernika Tadeusza Kościuszki Krucza Karola Miarki Emilii Plater Stanisława Poniatowskiego Poprzeczna Bolesława Prusa Przemysłowa Rybna Wagowa Stanisława Wyspiańskiego Żwirki i Wigury 17 Bojowa Graniczna

ID: RXRSG-GRQSV-UBYOJ-JJTFN-XICZW. Podpisany. Jagielnia Strona 4 / 5

dr Henryka Jordana Wojciecha Korfantego

17

Bojowa Graniczna Jagielnia dr Henryka Jordana Wojciecha Korfantego Krótka Leśna Juliusza Ligonia Feliksa Michalskiego Nowy Dwór Powstańców Rybnicka Sadowa Słoneczna Starowiejska Stawowa Szkolna Szybowa Piotra Ściegiennego Zielona Zwycięstwa

18 19

Aleja Piastów Górnicza Hugo Kołłątaja Marii Konopnickiej Lignozy Stanisława Staszica Sztygarska Józefa Wieczorka

20

Jana Kilińskiego Książenicka Parkowa Żeromskiego

Przewodniczący Rady Kazimierz Kachel  

ID: RXRSG-GRQSV-UBYOJ-JJTFN-XICZW. Podpisany.

Strona 5 / 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.238.399

  uchwała nr X/162/11 Rady Miasta Knurów z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 29.06.2000r. w sprawie podziału Gminy Knurów na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.214.375

  uchwała nr IX/149/11 Rady Miasta Knurów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 21 w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o., w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8, w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.214.375

  uchwała nr IX/148/11 Rady Miasta Knurów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 29.06.2000r. w sprawie podziału Gminy Knurów na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.138.261

  uchwała nr VII/104/11 Rady Miasta Knurów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu rondo w Knurowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.43.654

  uchwała nr XLIV/655/10 Rady Miasta Knurów z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/88 Miejskiej Rady Narodowej w Knurowie z dnia 26 października 1988 r. w sprawie nadania nazw ulic oraz uchwały nr V/32/90 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 11 września 1990 r. w sprawie zmiany nazw ulic i osiedli w Knurowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.175

  uchwała nr XLII/321/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gierałtowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

  uchwała nr XLII/317/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulic

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

  uchwała nr XL/306/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz na terenie Gminy Gierałtowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

  uchwała nr XL/302/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/225/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia: ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.174

  uchwała nr LXII/882/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.