Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

Tytuł:

uchwała nr XLIII/583/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-07-07
Organ wydający:Rada Miejska w Jaworznie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 123 pozycja: 1984
Hasła:WYBORY,REFERENDUM,KONSULTACJE

Uchwała Nr XLIII/583/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), w związku z pismem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 stycznia 2010 r. znak: ZPOW-703-1/10 - na wniosek Prezydenta Miasta Jaworzna Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje: §1 Dostosować opis granic stałych obwodów głosowania, utworzonych uchwałą Nr 224/1741/98 Zarządu Miasta Jaworzna z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej (Dz. Urz. Województwa Katowickiego Nr 31, poz. 381), określony w załączniku do uchwały Nr XXXI/425/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 87, poz. 1935), do stanu faktycznego, przez uporządkowanie wykazu ulic i numerów nieruchomości, bez dokonywania zmiany granic, w następujących obwodach: 1) obwód nr 1 - wyrazy: "Sobieskiego od 5-69 nieparzyste i od 22-64 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Sobieskiego od 7 nieparzyste i od 24 parzyste"; 2) obwód nr 2 a) wyrazy: "Jaworznicka od 41-47 nieparzyste i od 56 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Jaworznicka od 41 nieparzyste i od 56 parzyste", b) wyrazy: "Sobieskiego 1-3 nieparzyste i od 2-20 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Sobieskiego 1-5 nieparzyste i od 2-22 parzyste"; 3) obwód nr 4 a) wyrazy: "Dąbrowskiego od 41-67 nieparzyste" zastępuje się wyrazami: "Dąbrowskiego od 43 nieparzyste", b) wyrazy: "Moździerzowców od 13-43 nieparzyste i od 34-70 parzyste" zastępuje sie wyrazami: "Moździerzowców od 13 nieparzyste i od 34 parzyste"; 4) obwód nr 5 a) wyrazy: "Chropaczówka od 29-109 nieparzyste i od 32-132 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Chropaczówka od 29 nieparzyste i od 32 parzyste", b) wyrazy: "Dąbrowskiego od 1-39 nieparzyste i od 2-110 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Dąbrowskiego od 1-41 nieparzyste i od 2 parzyste", c) wyrazy: "Miodowa od 35-45 nieparzyste i od 36-88 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Miodowa od 35 nieparzyste i od 36 parzyste", d) po wyrazie: "Osterwy" dodaje się wyraz: "Piękna"; 5) obwód nr 6 - wyrazy: "ks. Andrzeja Mroczka od 45-153 nieparzyste i od 50-196 parzyste" zastępuje się wyrazami: "ks. Andrzeja Mroczka od 45 nieparzyste i od 50 parzyste";

ID: OOAET-ITYBY-JRIMX-FOJDZ-YRWNF. Podpisany

1/3

6) obwód nr 8 - wyrazy: "Grunwaldzka od 237-285 nieparzyste" zastępuje się wyrazami: "Grunwaldzka od 237 nieparzyste"; 7) obwód nr 11 - wyrazy: "Kalinowa od 16-20 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Kalinowa od 16 parzyste"; 8) obwód nr 12 - wyrazy: "Kalinowa od 2-14 parzyste i od 3-23 nieparzyste" zastępuje się wyrazami: "Kalinowa nieparzyste i od 2-14 parzyste"; 9) obwód nr 14 a) wyrazy: "Katowicka od 5-45 nieparzyste i od 8-58 parzyste" zastępuje się wyrazami "Katowicka od 5 nieparzyste i od 8 parzyste", b) wyrazy: "Starowiejska od 21-61 nieparzyste i od 18-84 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Starowiejska od 21 nieparzyste i od 18 parzyste"; 10)obwód nr 18 - wyrazy: "11 Listopada od 4-18 parzyste" zastępuje się wyrazami: "11 Listopada parzyste"; 11)obwód nr 21 - wyrazy: "Grunwaldzka od 79-179 nieparzyste i od 102-278 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Grunwaldzka od 77-179 nieparzyste i od 102 parzyste"; 12)obwód nr 23 a) wyrazy: "Lipowa od 5-17 nieparzyste i od 10-24 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Lipowa od 5 nieparzyste i od 10 parzyste", b) wyrazy: "11 Listopada od 1-17 nieparzyste" zastępuje się wyrazami: "11 Listopada nieparzyste", c) wyrazy: "Podwale od 137-169 nieparzyste i od 130-164 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Podwale od 137 nieparzyste i od 130 parzyste"; 13)obwód nr 24 - wyrazy: "Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 72-84 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 72 parzyste"; 14)obwód nr 26 - wyrazy: "Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 31-41 nieparzyste" zastępuje się wyrazami: "Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 31 nieparzyste"; 15)obwód nr 27 - wyrazy: "Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 5-29 nieparzyste i od 22-44 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 1-29 nieparzyste i od 18-44 parzyste"; 16)obwód nr 29 - wyrazy: "Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 6-12 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od 2-16 parzyste"; 17)obwód nr 30 a) wyrazy: "Matejki od 35-57 nieparzyste i od 46-62 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Matejki od 31 nieparzyste i od 42 parzyste", b) wyrazy: "Olszewskiego od 37-87 nieparzyste i od 28-80 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Olszewskiego od 37 nieparzyste i od 30 parzyste"; 18)obwód nr 31 a) wyrazy: "Fabryczna od 39-71 nieparzyste i od 54-96 parzyste" zastępuje się wyrazami "Fabryczna od 39 nieparzyste i od 54 parzyste", b) wyrazy: "Szopena od 41-99 nieparzyste i od 48-96 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Szopena od 33 nieparzyste i od 48 parzyste"; 19)obwód nr 33 - wyrazy: "ks. Jana Sulińskiego od 47-101 nieparzyste i od 32-102 parzyste" zastępuje się wyrazmi: "ks. Jana Sulińskiego od 47 nieparzyste i od 32 parzyste"; 20)obwód nr 35 - wyrazy: "Szopena od 1-29 nieparzyste i od 2-46 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Szopena od 1-31 nieparzyste i od 2-46 parzyste"; 21)obwód nr 36 - wyrazy: "Insurekcji Kościuszkowskiej od 1-49 nieparzyste i od 2-70 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Insurekcji Kościuszkowskiej od 1-59 nieparzyste i od 2-78 parzyste"; 22)obwód nr 37 - wyrazy: "Obrońców Poczty Gdańskiej od 65-207 nieparzyste i od 54-200 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Obrońców Poczty Gdańskiej od 65 nieparzyste i od 54 parzyste";

ID: OOAET-ITYBY-JRIMX-FOJDZ-YRWNF. Podpisany

2/3

23)obwód nr 39 a) wyrazy: "Grunwaldzka od 1-37 nieparzyste i od 2-48 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Grunwaldzka od 1-39 nieparzyste i od 2-50 parzyste", b) wyrazy: "Olszewskiego od 1-35 nieparzyste i od 2-26 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Olszewskiego od 1-35 nieparzyste i od 2-28 parzyste"; 24)obwód nr 40 a) wyrazy: "Krakowska od 21-95 nieparzyste i od 6-94 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Krakowska od 21-95 nieparzyste i od 6-92 parzyste", b) po wyrazie: "Poprzeczna" dodaje się wyrazy: "Heleny i Jana Prześlaków", c) wyrazy: "Sielec od 3-27 nieparzyste i od 12-30 parzyste" zastępuje się wyrazmi: "Sielec od 3 nieparzyste i od 12 parzyste"; 25)obwód nr 41 - wyrazy: "Krakowska od 96-168 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Krakowska od 94 parzyste"; 26)obwód nr 42 a) wyrazy: "Michała Drzymały od 25 nieparzyste i od 52-60 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Michała Drzymały od 25 nieparzyste i od 52 parzyste", b) wyrazy: "Krakowska od 97-165 nieparzyste" zastępuje się wyrazami: "Krakowska od 97 nieparzyste", c) wyrazy: "Łanowa od 22-30 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Łanowa od 18 parzyste"; 27)obwód nr 43 a) wyrazy: "Insurekcji Kościuszkowskiej 65, 69, 80" zastępuje się wyrazami: "Insurekcji Kościuszkowskiej od 61 nieparzyste i od 80 parzyste", b) po wyrazie: "Jałowcowa" dodaje się wyraz: "Jaskrów", c) wyrazy: "Łanowa nieparzyste i od 2-14 parzyste" zastępuje się wyrazami: "Łanowa nieparzyste i od 2-16 parzyste". §2 Ustalić jednolity takst podziału m. Jaworzna na stałe obwody głosowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. §3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. §4 Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek

ID: OOAET-ITYBY-JRIMX-FOJDZ-YRWNF. Podpisany

3/3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI/125/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Głuchołazy do stanu faktycznego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Brzeg Dolny do stanu faktycznego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/324/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Brzeg Dolny do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.230.391

  uchwała nr X/169/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/974/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego, ze względu na dostosowanie opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w wyborach do Sejmu i Senatu RP

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 15 września 2011r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w gminie Kąty Wrocławskie

porady prawne online

Porady prawne

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

 • Głosowanie w stowarzyszeniu

  Stowarzyszenie osiedla, aby uchwalić jakąś propozycję np: składkę na jakiś cel stowarzyszenia, musi do głosowania zebrać 2/3 członków. Problem jest w tym, że trudno (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LVI/708/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany statutu Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju stanowiącego załacznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/967/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych w obiektach i na nieruchomościach stanowiących własność gminy Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/274/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gminy Goczałkowice-Zdrój oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.197

  uchwała nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz podległych jej jednostek organizacyjnych o charakterze cywilnoprawnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych i warunków dopuszczalności pomocy publicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.