Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

Tytuł:

uchwała nr LIII/561/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-07-07
Organ wydający:Rada Miasta w Piekarach Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 123 pozycja: 1986
Hasła:STRAŻE GMINNE

UCHWAŁA NR LIII/561/10 RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta w Piekarach Śląskich uchwala: § 1. Uchyla się uchwałę nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta w Piekarach Śląskich Krzysztof Seweryn

Id: DDGZX-JKGCK-CYKHM-SNAPE-ISRBF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/569/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazw rondom w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/562/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/563/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.41.597

  uchwała nr XLIX/516/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/414/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30.04.2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.336

  uchwała nr LIX/610/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do samorządu terytorialnego wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Uchylenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni

  Jesteśmy członkami Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadaczami spółdzielczych własnościowych praw do WSZYSTKICH lokali położonych w jednym z budynków. Chcemy spowodować (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/18/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XLIII/583/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LVI/708/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany statutu Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju stanowiącego załacznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/967/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych w obiektach i na nieruchomościach stanowiących własność gminy Goczałkowice-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/274/2010 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gminy Goczałkowice-Zdrój oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.