Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

Tytuł:

uchwała nr LIII/563/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-07-07
Organ wydający:Rada Miasta w Piekarach Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 123 pozycja: 1988
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR LIII/563/10 RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Miasta w Piekarach Śląskich uchwala: § 1. Nadać nazwę drodze pomiędzy ulicą Bpa Bednorza, a ulicą Roździeńskiego przebiegającej przez część działki ewidencyjnej nr 1784/10, k.m.2-1 Dąbrówka Wielka, obręb: Brzeziny Śląskie i obejmującą całą działkę ewidencyjn1)ą 2269/11 k.m.2-1 Dąbrówka Wielka, obręb: Brzeziny Śląskie : ul. Wentylacyjna § 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik w postaci mapy poglądowej (sytuacyjnej). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. § 4. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta w Piekarach Śląskich Krzysztof Seweryn

Załącznik do Uchwały Nr LIII/563/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010 r. Zalacznik1.jpg

Id: RKFLK-MJODB-YTCLF-IKBFZ-YZBIR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/562/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/569/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazw rondom w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.152.283

  uchwała nr VIII/114/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/561/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.336

  uchwała nr LIX/610/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do samorządu terytorialnego wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/562/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/561/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/18/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XLIII/583/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LVI/708/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany statutu Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju stanowiącego załacznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/967/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006 r. w sprawie nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.