Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

Tytuł:

uchwała nr LIII/569/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazw rondom w Piekarach Śląskich

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-07-07
Organ wydający:Rada Miasta w Piekarach Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 123 pozycja: 1989
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR LIII/569/10 RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazw rondom w Piekarach Śląskich. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miasta w Piekarach Śląskich uchwala: § 1. Nadać nazwę rondu na skrzyżowaniu ulic Prymasa Wyszyńskiego i Solidarności w Piekarach Śląskich: Rondo Kopalni ?Andaluzja?. § 2. Nadać nazwę rondu na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Solidarności w Piekarach Śląskich: Rondo Kopalni ?Julian?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie. § 4. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik w postaci mapy poglądowej (sytuacyjnej). § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta w Piekarach Śląskich Krzysztof Seweryn

Załącznik do Uchwały Nr LIII/569/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010 r. Zalacznik1.jpg

Id: ZCKTM-OLQLL-ZTYQN-JASAG-KEWXG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/562/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/563/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/561/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.230.336

  uchwała nr LIX/610/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do samorządu terytorialnego wyznaczonych na dzień 21 listopada 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.116

  uchwała nr XXXVI/320/09 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw rondom Miasta Orzesze

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/563/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/562/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr LIII/561/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XXXIX/18/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.123.198

  uchwała nr XLIII/583/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.