Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.144.237

Tytuł:

sprawozdanie nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-08-04
Organ wydający:Wójt Gminy Czernichów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 144 pozycja: 2377
Hasła:SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE NR 01/2010 WÓJTA GMINY CZERNICHÓW z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009 Na podstawie art. 26 , art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 , art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249/2005 poz. 2104 z późn.zm.)oraz w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych( Dz. U.Nr 157, poz.1241), Wójt Gminy Czernichów postanawia przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za rok 2009 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Czernichów Adam Kos

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 01/2010 Wójta Gminy Czernichów z dnia 17 marca 2010 r. Zalacznik1.pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2009 rok

Id: AVNBJ-YTAXB-CBUCM-MYQFO-IVVBI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.71.1268

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu ?Honorowego Obywatela Gminy Czernichów

 • DZ. URZ. 2010.522.3902

  uchwała nr LIV/626/10 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Czernichów w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.

 • DZ. URZ. 2011.517.5152

  uchwała nr XIV.100.2011 r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?ORLIK 2012? w Międzybrodziu Bialskim, gmina Czernichów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3335

  uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/77/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2003r. w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie gminy Czernichów

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XLV/558/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego ?Jaskinia Miecharska?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XLV/555/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Wiśle na pl. Handlowym

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr Uchwała Nr XLII / 276 /2010 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie Gminy Ślemień na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XXXV/1063/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnice Sikornik i Trynek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.143.237

  uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica - północ

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.