Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.15.260

Tytuł:

informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach aktualna na dzień 1 stycznia 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-02
Organ wydający:Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 15 pozycja: 260
Hasła:INFORMACJE
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  lista Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2009r. Lista biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.195.2

  ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 10 września 2009r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.5.150

  lista nr . Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008r. uzupełnienie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 • Dziennik Urzędowy

  lista Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.2364

  lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego z dnia 2 marca 2009r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.15.259

  informacja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o wpisie zabytków nieruchomych do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.15.258

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/302/366/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXXIV/184/09 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/160/09 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Koszarawa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.15.257

  uchwała nr 358/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.15.256

  uchwała nr XLVI/322/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.15.255

  uchwała nr XXXVIII/580/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.