Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.172.280

Tytuł:

uchwała nr XLVII/473/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:Rada Gminy Jasienica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 172 pozycja: 2804
Hasła:POMOC SPOŁECZNA

UCHWAŁA NR XLVII/473/10 RADY GMINY JASIENICA z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica. Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm/ oraz art.90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /tj. z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm./ Rada Gminy Jasienica uchwala § 1. Upoważnić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica . § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jasienica. § 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/296/2005 Rady Gminy Jasienica z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy do wydawania decyzji w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica Jerzy Czudek

Id: EATOE-TUFGW-VJDFY-BBVOT-FPRNN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 27 września 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barciany

 • DZ. URZ. 2012.576

  uchwała nr IX/87/2011 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tuchomie i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.51.901

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 7 lutego 2011r. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 252/XXXIII/09 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Ruda

 • DZ. URZ. 2012.3563

  uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowadzenia indywidualnych spraw i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.172.280

  uchwała nr 210/XXXII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie stałych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.172.280

  uchwała nr 209/XXXII/2010 Rady Gminy Irządze z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy Irządze na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.172.280

  uchwała nr XXXV/305/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.172.280

  uchwała nr XXXV/304/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 258/2 położonej we wsi Rudnik

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.172.279

  uchwała nr XXXV/299/10 Rady Gminy Hażlach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.