Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.293

Tytuł:

uchwała nr 442/XLI/09 Rady Miasta Żory z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Miasta Żory

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-05
Organ wydający:Rada Miasta Żory
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 18 pozycja: 293
Hasła:ZWIERZĘTA
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.270.449

  uchwała nr 195/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 466/XXXIV/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Częstochowy bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 125/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczuczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.23.350

  uchwała nr 282/XXXII/09 Rady Gminy Poczesna z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie gminy Poczesna

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.106.177

  uchwała nr XXVII/219/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.682

  uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.292

  uchwała nr XXXVI/402/09 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej Gminy Zbrosławice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.291

  uchwała nr XLI/591/09 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.290

  uchwała nr 0150/XXXVIII/852/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/III/64/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.289

  uchwała nr 0150/XXXVIII/851/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 0150/III/63/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.288

  uchwała nr 0150/XXXVIII/849/2009 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2010 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.