Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.185.290

Tytuł:

sprawozdanie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-09-14
Organ wydający:Prezydent Miasta Wodzisław Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 185 pozycja: 2901
Hasła:SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2009 r. zgodnie z załącznikami.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca

Id: OYENE-HNLSS-IAGGO-TGSOE-OLDTI. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Sprawozdania Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1,2,3,4,6 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik3.xls

Załącznik do Sprawozdania Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik6.xls

Załącznik do Sprawozdania Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik7.xls

Załącznik do Sprawozdania Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik8.doc

Id: OYENE-HNLSS-IAGGO-TGSOE-OLDTI. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Sprawozdania Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik9.ods

Załącznik do Sprawozdania Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik10.pdf

Załącznik do Sprawozdania Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski z dnia 18 marca 2010 r. Zalacznik11.xls

Id: OYENE-HNLSS-IAGGO-TGSOE-OLDTI. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.145.239

  uchwała nr XLVII/466/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie podziału Miasta Wodzisławia Śląskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w związku z wyborami do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.176.327

  uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3543

  uchwała nr XXII/207/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Wodzisławiu Śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.114.184

  uchwała nr XLV/446/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.242.408

  uchwała nr XII/104/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.185.290

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 10 marca 2010r. z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.185.289

  uchwała nr XLV/278/10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Dąbrowa Zielona na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w okręgach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.184.289

  uchwała nr XLVII/458/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne - część działki nr 564/31

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.184.289

  uchwała nr XLVII/457/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica - część działki nr 550/16

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.184.289

  uchwała nr XLVII/456/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Wieszczęta - część parceli nr 166/23

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.