Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.300

Tytuł:

uchwała nr XLIV/852/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury ?Batory? w Chorzowie oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Rada Miasta Chorzów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 300
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.216.317

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/285/10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LI/975/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian statutu Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1207

  uchwała nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 lutego 2009r. W sprawie zmian w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.531

  uchwała nr XIV/87/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/47/2011 Rady Gminy Tuplice z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Tuplice oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/164/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/149/12 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Konstantynowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu

porady prawne online

Porady prawne

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Wykreślenie wspólnika spółki jawnej z KRS

  Spółka jawna posiada 5 wspólników po 20 % udziałów każdy. Jest umowa spółki podpisana przez wspólników. Spółka chce wykupić jednego wspólnika lub ten wspólnik (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.299

  uchwała nr LV/803/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Bytomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.298

  uchwała nr LV/802/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.297

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/0911/311/375/09 Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 0150/XXXVI/822/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Osiedla "Cielmice"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.296

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/323/385/09 Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXVII/231/2009 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.18.295

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/318/380/09 Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXVII/230/2009 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.