Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.305

Tytuł:

uchwała nr XXXV/248/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 305
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXV/248/09 RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25  października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. nr 13 poz. 123, z późn. zm.) Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala: § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju nadanym uchwałą nr XXVIII/166/2004 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 07.12.2004r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. ?Gminny Ośrodek Kultury?, zmienionym uchwałą nr XIV/101/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18.12.2007r. oraz uchwałą nr XXVIII/193/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24.03.2009r. skreślić § 25.  § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Marzec  

ID: ZUBOD-TPXOS-KHVEF-DPRIY-KSNBU. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.303

  uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.267

  uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.257.403

  protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie przejęcia przez Gminę Goczałkowice-Zdrój obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1692

  uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1359

  uchwała nr IV/17/8/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice ? Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno ? Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.304

  uchwała nr XXXI/949/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/456/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie określania zasad i trybu korzystania z Palmiarni Miejskiej w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.303

  uchwała nr XXXVII/283/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.302

  uchwała nr XLIV/525/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2010r. zmiany uchwały Nr XXXVIII/419/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.301

  uchwała nr XXXVIII/419/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego ? logo Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zasad jego używania i wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.300

  uchwała nr XLIV/852/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury ?Batory? w Chorzowie oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.