Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.309

Tytuł:

uchwała nr BRM.0150/XL/319/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dróg gminnych i ich przebiegu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Rada Miejska w Radlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 309
Hasła:DROGI,NAZWY ULIC

UCHWAŁA NR BRM.0150/XL/319/09 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dróg gminnych i ich przebiegu Na podstawie art.7 ust.1 pkt 2, art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz, art.7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.115 z późniejszą zmianą ). Rada Miejska w Radlinie uchwala, co następuje: §   1 .  W uchwale nr BRM - 0150/XIII/96/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 września 2007r. w sprawie ustalenia publicznych dróg gminnych i ich przebiegu ustala się nowe brzmienie załącznika nr 2. Załącznik ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr BRM-0150/XXXVII/296/2009 z dnia 27 października 2009r. §   3 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie mgr inż. Jacek Sobik  

Załącznik do Uchwały Nr BRM.0150/XL/319/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009 r. Zalacznik.pdf Mapa sytuacyjna

ID: CCRKY-JMKKL-HATRF-FGHCM-ISSGP. Podpisany.

Strona 1 / 2

mgr inż. Jacek Sobik  

Załącznik do Uchwały Nr BRM.0150/XL/319/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009 r. Zalacznik.pdf Mapa sytuacyjna

ID: CCRKY-JMKKL-HATRF-FGHCM-ISSGP. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.258.2036

  uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1715

  uchwała nr XXI/9/09 Rady Gminy w Gowarczowie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Gowarczów

 • DZ. URZ. 2009.153.1388

  uchwała nr XXXI/150/2009 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w gminie Bałtów

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.308

  uchwała nr XLVII/292/2009 Rady Gminy Lubomia z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.307

  uchwała nr XLIV/409/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009r. uchylenia uchwały nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, obiektów i budowli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.306

  uchwała nr XLIV/403/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez inne podmioty

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.305

  uchwała nr XXXV/248/09 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Goczałkowicach-Zdroju

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.304

  uchwała nr XXXI/949/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/456/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie określania zasad i trybu korzystania z Palmiarni Miejskiej w Gliwicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.