Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.311

Tytuł:

uchwała nr 992/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 357/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie: utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą: ?Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Rada Miasta Ruda Śląska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 311
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1852

  uchwała nr PR.0007.62.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2007 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.96.1812

  uchwała nr PR.0007.51.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.118.225

  uchwała nr PR.0007.111.2011 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia Statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą ?Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.124.239

  uchwała nr PR.0007.110.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia Statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą ?Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej?

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wykluczenie członka ze spółdzielni

  Czy spółdzielnia może wykluczyć członka spółdzielni z członkostwa?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Orzeczenie o niepełnosprawności-kompetencje sądu

  Matka reprezentująca małoletnią córkę złożyła do sądu odwołanie od Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który zaliczył dziecko do (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.309

  uchwała nr BRM.0150/XL/319/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dróg gminnych i ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.308

  uchwała nr XLVII/292/2009 Rady Gminy Lubomia z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.307

  uchwała nr XLIV/409/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009r. uchylenia uchwały nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, obiektów i budowli

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.306

  uchwała nr XLIV/403/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez inne podmioty


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.