Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.312

Tytuł:

uchwała nr 556/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Rada Miasta Siemianowic Śląskich
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 312
Hasła:OŚWIATA,SZKOŁY,PRZEDSZKOLA,ŻŁOBKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.317

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/324/ 386/09 Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr 556/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.649

  uchwała nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.964

  uchwała nr 29/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.6.102

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 11 października 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 17 stycznia 2005 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4880

  uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.311

  uchwała nr 992/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 357/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie: utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą: ?Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.310

  uchwała nr 991/LIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Młodzieżowej w Rudzie Śląskiej ? Kochłowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.309

  uchwała nr BRM.0150/XL/319/09 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dróg gminnych i ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.308

  uchwała nr XLVII/292/2009 Rady Gminy Lubomia z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.307

  uchwała nr XLIV/409/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2009r. uchylenia uchwały nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, obiektów i budowli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.