Logowanie

DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.317

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/324/ 386/09 Wojewody Śląskiego z dnia 29 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr 556/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Śląskiego
Data ogłoszenia:2010-02-08
Organ wydający:Wojewoda Śląski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 19 pozycja: 317
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.312

  uchwała nr 556/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.649

  uchwała nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.964

  uchwała nr 29/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.6.102

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 11 października 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 17 stycznia 2005 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4880

  uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.316

  uchwała nr XXV/193/09 Rady Gminy Wielowieś z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wielowieś

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.315

  uchwała nr XXV/191/09 Rady Gminy Wielowieś z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Borowiany

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.314

  uchwała nr XLIII/414/09 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ?Kasztanowa? w Sołectwie Świerklańcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.313

  uchwała nr XLIII/413/09 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ?Dębowa? w Sołectwie Świerklańcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.19.312

  uchwała nr 556/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.